Posts Tagged ‘รวมไฟล์ PDF ออนไลน์’

PDF Join รวมไฟล์ PDF ออนไลน์ แบบฟรี ๆ กันไปเลย


advertisment


PDF Join รวมไฟล์ PDF ออนไลน์ แบบฟรี ๆ กันไปเลย

http://www.pdftools.memysoft.com//HLIC/341e7c0530a45ea415cc539eee41189a.gifPDF Join Online หรือ เว็บที่เอาไว้สำหรับรวมไฟล์เอกสารประเภท PDF ให้เป็นไฟล์เดียวเพื่อสะดวกในการเปิด หรือต้องการรวมเอกสารให้เป็นอันเดียวกัน ซึ่งการรวมไฟล์กับเว็บนี้ทำให้เราไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมให้เสียเวลา และ ยังสะดวกรวดเร็ว โดยเว็บ PDF Join นี้จะให้บริการรวมไฟล์ PDF (Join PDF Files) แบบฟรี ๆ แค่เลือกไฟล์ แล้วอัพโหลด เว็บนี้จะรวมไฟล์ ให้เราเสร็จเรียบร้อย  อ่านเรื่องนี้ต่อ…คลิก !! »